zawody-slider1

 

Serdecznie zapraszamy na towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody, które odbędą się w naszej stajni. Szczegółowe informacje poniżej oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/events/672374362812433/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Organizator: Klub Jeździecki Humorek, Leśniakowizna 3, 05-200 Wołomin

Termin: Sobota 26.07.2014

Termin zgłoszeń: do czwartku 24.07.2014
Zgłoszenia do: Marek Guz, e-mail: bazamg@wp.pl, tel: 503 030 444, na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM, J, MJ) oraz danych o pochodzeniu konia.

Miejsce zawodów: Hipodrom Klubu jeździeckiego Humorek
Plac konkursowy – trawiasty 40 x 80 metrów
Rozprężalnia – piaszczysta 30 x 60 metrów

Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz zawodnicy i konie bez licencji (nie zarejestrowani).

Sędzia Główny: Anetta Orlicka
Sędziowie ?
Gospodarz Toru: ?

7. Obsługa komputerowa, spiker: Marek Guz, e-mail: bazamg@wp.pl
Obsługa medyczna: ambulans ratowniczy

 

PROGRAM ZAWODÓW – od godz. 10.00

Konkurs nr 1, PONY GAMES
Konkurs nr 2, dokładności, wys. 50/60 cm (art.238.2.1),
Konkurs nr 3, Mini LL, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. 70 cm (art. 269.5)
Konkurs nr 4, klasy LL, z ustalonym czasem, wys. 80 cm (art. 267)
Konkurs nr 5, klasy L, dwufazowy (dokładności, zwykły), wys. 100 cm (art. 274.5.2)
Konkurs nr 6, klasy L1, dokładności z rozgrywką zwykłą wys. 105 cm, ( art. 238.1.2)

UWAGA: Po ostatnim konkursie rozpoczniemy PARKURY OTWARTE.
Przewidziany jest trening na przeszkodach konkursowych. Opłata 50 PLN za udział w całej sesji treningowej.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów wraz ze wstępnymi listami startowymi opublikowane będą w przeddzień zawodów na stronach: www.adkonie.plwww.swiatskoków.pl, oraz www.swiatkoni.pl

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami PZJ i wymaganiami Uchwały Zarządu PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową tak jak zawody oficjalne.
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Konie obowiązuje minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.

OPŁATY:
Wpisowe: 70 PLN / para
Startowe: 10 PLN / para
PONY GAMES – 30 PLN / para ( bez wpisowego)
Zmiany na listach startowych w dniu zawodów (za wyjątkiem skreśleń) oraz w przypadku zgłoszenia po terminie obowiązuje opłata manipulacyjna w wys. 20 PLN,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów lub ich odwołania w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
Zawody autoryzowane przez WMZJ.

Łączna pula nagród rzeczowych, pucharów i floot’s minimum 2.000PLN

Dokładna lista nagród zostanie podana tydzień przed zawodami. Pula nagród może się zwiększyć.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz  transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

 

plakat zawody 26.07.14

Komentarze

komentarz